Обрати сторінку

Цикл лекцій на тему «Художні проєкції травматичної пам’яті в метамодерних світоглядних вимірах»

У рамках роботи Центру Window on America Mariupol, а також з метою залучення в ДВНЗ УДХТУ професіоналів-практиків й експертів галузі до підготовки бакалаврів студенти спеціальностей 014 Середня освіта, 032 Історія та археологія, 035 Філологія 15 травня 2023 року стали слухачами циклу лекцій на тему «Художні проєкції травматичної пам’яті в метамодерних світоглядних вимірах». Три лекції циклу спрямовано на розкриття специфіки трансформації студій пам’яті й студій травми у контексті метамодерних світоглядних змін, художню репрезентацію у зарубіжній та українській метамодерністській прозі та кіно травматичної пам’яті в умовах загроженої національної ідентичності.

Лекції читала доктор філологічних наук, професор Гребенюк Тетяна Володимирівна (Запорізький державний медичний університет), член European Narratology Netwоrk та The American Association of Teachers of Slavic and East European Languages.