+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Акредитація першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 151–Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології »)

У період з 14.03.2018 по 16.03.2018 відбулась чергова акредитаційна експертиза діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології » (спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) освітнього ступеню бакалавр.

Експертна комісія у складі:

Бісікало Олег Володимирович, декан факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Смітюх Ярослав Володимирович,  доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування Національного університету харчових технологій, кандидат технічних наук.