Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

У період з 17 до 19 грудня 2018 року на кафедрі метрології та контролю якості програмних засобів ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” проводилася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» другого (магістерського) рівня.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року за №2798-л заклад відвідала експертна комісія у складі:

голова – Кучерук Володимир Юрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету;

експерт – Чеховський Степан Андрійович – кандидат технічних наук, професор кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Під час роботи комісії відбулася зустріч її членів з першим проректором ДВНЗ УДХТУ, д.т.н., професором Голеусом Віктором Івановичем, завідувачем кафедри метрології та контролю якості програмних засобів, д.т.н., професором Тараненком Юрієм Карловичем, викладацьким складом кафедри та магістрами випускової групи.

Комісія перевірила достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію, а саме: відповідність установленим законодавством вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення магістерської програми; відповідність наявних умов проведення освітньої діяльності державним акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем. Було проведено написання комплексних контрольних робіт (ККР) зі студентами групи 6-МС за дисциплінами: «Охорона праці», «Стандартизація та сертифікація засобів вимірювання», «Основи сучасної метрології», здійснена перевірка якості виконання курсових та дипломних робіт.

Члени комісії провели усну співбесіду зі студентами, яка показала їх досить високий рівень.

Кафедра метрології та контролю якості програмних засобів отримала позитивне рішення експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.