Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

У рамках двосторонньої програми «Освітньо-практичний трансфер» 26 квітня 2017 року на економічному факультеті ДВНЗ УДХТУ співвласник однієї з провідних українських ІТ-компаній, яка розташована у м. Дніпро та є експертом з багаторічним досвідом щодо розробки програмного забезпечення та сайтів для замовників як з нашої країни, так й Західної Європи, Дмитро Кресін провів лекцію для студентів економічних спеціальностей на тему «Місце фахівців економічних спеціальностей в ІТ-просторі та вимоги до їхньої компетентності».

Протягом лекції запрошеним спікером розглядалися практичні аспекти застосування набутих під час навчання в університеті теоретичних знань, навичок та вмінь студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» у сучасному ІТ-просторі, а також наявні можливості та шляхи удосконалення таких знань, навичок та вмінь відповідно до сучасних вимог ринку праці.

Питання, що розглядалися під час лекції, стосувалися практичної адаптації фахівців усіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка студентів на економічному факультеті університету, до знаходження своєї ніші у сучасному ІТ-просторі з урахуванням своєї компетентності та особливостей психотипу особистості.

Наприкінці лекції студенти жваво ставили запитання Дмитрові, цікавилися порадами запрошеного фахівця стосовно можливої адаптації та підвищення своєї кваліфікації відповідно до сьогоднішніх вимог ІТ-простору.

За думкою студентів, проведення таких заходів дозволить їм обрати найбільш оптимальну для себе сферу подальшої професійної діяльності, здійснити самоаналіз наявних знань, навичок та вмінь та їхньої відповідності сучасним вимогам ринку праці.