Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Видавництво та поліграфія” зі спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 12.12.2018 до 14.12.2018 відбулася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “ Видавництво та поліграфія” зі спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” на кафедрі переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічні матеріали.

Заклад відвідала експертна комісія у складі провідних фахівців у сфері видавництва та поліграфії:

голова комісії – Роїк Тетяна Анатоліївна – в.о. завідувача кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний

інститут ім. І. Сікорського», доктор технічних наук, професор,

член комісії – Ткаченко Володимир Пилипович – завідувач кафедри медіасистем і технологій Харковського національного університету радіоелектроніки, кандидат технічних наук, професор.

Під час роботи комісії відбулася зустріч її членів з завідувачем кафедри Бурмістром Михайлом Васильовичем та професорсько-викладацьким складом кафедри і магістрами випускової групи.