Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 05.12.2018 по 07.12.2018 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» на кафедрі «Технології неорганічних речовин та екології».

ДВНЗ УДХТУ відвідала експертна комісія у складі: голова комісії – Сафранов Тамерлан Абісалович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету та член комісії -Волошкіна Олена Семенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури.

Під час роботи комісії відбулися зустрічі членів комісії з ректором університету, д.т.н., професором Півоваровим Олександром Андрійовичем, в.о. завідувача кафедри ТНР та Е, д.т.н., професором Верещаком В.Г. та професорсько-викладацьким складом кафедри ТНР та Е.

Комісія провела експертне оцінювання  відповідності освітньої діяльності ДВНЗ УДХТУ державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми  «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час проведення первинної акредитаційної експертизи було перевірено навчально-методичне, кадрове забезпечення, матеріально-технічна база,  міжнародна та видавнича діяльність, а також якість підготовки магістрів. Були проведені комплексні контрольні роботи (ККР) зі студентами групи 6-ОНС-9, здійснена перевірка якості виконання курсових та дипломних робіт.

Кафедра ТНР та Е отримала позитивне рішення експертної комісії щодо акредитації освітньо-професійної програми  «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.