+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Акредитація першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка (6.050502 Інженерна механіка)

З 12 по 14 березня 2018 проходила робота експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Прикладна механіка зі спеціальності 131 — «Прикладна механіка» за першим (бакалаврським) рівнем в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» у складі:

— голова експертної комісії – Панчук Віталій Георгійович, завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор;

— член експертної комісії – Мікульонок Ігор Олегович, професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування НТУУ «Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського», доктор технічних наук.