Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

15.04.2019 розпочала роботу чергова акредитаційна експертиза діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна-інженерія» (0501 – Інформатика та обчислювальна техніка)

Експертна комісія у складі:

  • Шерстюк Володимир Григорович,  в.о. завідувача кафедри «Програмних засобів і технологій» Херсонського національного  технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
  • Воробець Георгій  Іванович,  в.о. завідувача кафедри  комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича, кандидат фізико-математичних наук, доцент.