+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Склад комісії:

 • Чичков Анатолій Григорович – голова комісії
 • Черемисінова Ганна Олександрівна
 • Михайлова Алла Сергіївна
 • постійно стежить за змінами у законодавстві України;
 • здійснює контроль за виконанням Законів України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про відпустки”, Кодексу законів про працю, Статуту Профспілки працівників науки та освіти, Колективного договору між адміністрацією і колективом ДВНЗ УДХТУ;
 • комісія здійснює діяльність за такими напрямками:
 1. захист прав та інтересів працівників університету;
 2. укладання та контроль за виконанням колективного договору з питань розвитку університету;
 3. участь у робочих групах, підготовка пропозицій щодо перспективного розвитку університету;
 4. взаємодія з профспілковими організаціями інших ВНЗ;
 5. навчання профспілкового активу в школах профактиву, на семінарах, підбір кандидатур для навчання на курсах, семінарах, які проводять вищі за рівнем профспілкові органи;
 6. поліпшення інформаційної роботи, забезпечення висвітлення діяльності профспілкової організації засобами масової інформації університету;
 7. вивчення та поширення досвіду роботи структурних ланок інших профоорганізацій, запровадження кращих форм роботи в практику первинної профспілкової організації.

КОМІСІЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Склад комісії:

 • Терещук Марина Миколаївна – голова комісії
 • Бутиріна Тетяна Євгенівна
 • Хомутова Олена Володимирівна
 • Китова Діна Євгенівна
 • здійснює контроль за виконанням Законів України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про відпустки”, Кодексу законів про працю, Статуту Профспілки працівників науки та освіти, Колективного договору між адміністрацією і колективом ДВНЗ УДХТУ;
 • готує пропозиції до колективного договору та здійснює контроль за їх виконанням;
 • готує для розгляду питання, що стосуються трудових і соціальних відносин, які склалися в університеті;
 • вивчає та аналізує існуючі форми та систему оплати праці, нормування праці, умов введення розмірів надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги та інших видів заохочення, компенсацій тощо;
 • бере участь у проведенні страйків, зборів, мітингів, демонстрацій щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, організованих Обкомом профспілки;
 • бере участь у роботі щодо укладення колективного договору між співробітниками та адміністрацією університету та перевіряє стан його виконання,
 • здійснює облік та опіку соціально незахищених категорій співробітників університету;
 • організовує та проводить громадський контроль за діяльністю підприємств громадського харчування з метою покращення якості обслуговування студентів і співробітників університету та забезпечення належних умов харчування, зниження рівня кишково-шлункових захворювань серед студентів та співробітників;
 • вимагає від керівництва навчального закладу забезпечення обслуговування студентів та співробітників їдальнями, буфетами, впровадження в їх роботу прогресивних форм обслуговування, а також спрямовує свою діяльність на виявлення недоліків у діяльності підприємств громадського харчування і їх усунення, вносить пропозиції на розгляд адміністрації та вимагає їх реалізації;
 • контролює роботу підприємств громадського харчування, здійснює підготовку та проведення рейдів-перевірок громадського харчування;
 • розглядає скарги, заяви та пропозиції, пов’язані з покращенням обслуговування на підприємствах громадського харчування, при необхідності виносить питання на засідання профспілкового комітету та президії ППО.

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Склад комісії:

 • Павлюс Степан Григорович – голова комісії
 • Нікітін Вадим Дмитрович
 • Василенко Надія Олександрівна

Головним завданням комісії з питань охорони праці є здійснення громадського контролю за триманням роботодавцем вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, захист прав та інтересів членів профспілки у цій сфері:

 • комісія перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту, мийними і знешкоджувальними засобами, молоком, проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій, вимагає від роботодавця усунення недоліків у роботі з цих питань;
 • комісія бере участь у формуванні розділу „Охорона праці” колективного договору, у розробці роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення нормативів і підвищення наявного рівня охорони праці, проводить перевірки виконання затверджених законів;
 • комісія контролює дотримання адміністрацією законодавства про робочий час, вихідні дні, відпустки, охорону праці.

ЖИТЛОВО-ПОБУТОВА КОМІСІЯ

Склад комісії:

 • Кулакевич Людмила Миколаївна – голова комісії
 • Кулацька Людмила Олександрівна
 • Іщенко Альбіна Валеріївна
 • веде контрольний список співробітників, які перебувають на обліку для отримання квартири;
 • відстоює права та інтереси студентів, що проживають у гуртожитках;
 • здійснює контроль за використанням житлового фонду гуртожитків;
 • подає адміністрації пропозиції щодо вдосконалення побутових умов проживання у гуртожитках, а також щодо здійснення заохочень та накладання стягнень на мешканців гуртожитків;
 • бере активну участь у проведенні щорічного конкурсу-огляду на кращий студентський гуртожиток університету.

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРНО- ТА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Склад комісії:

 • Ващенко Вікторія Сергіївна – голова комісії
 • Демидко Марина Михайлівна
 • Токмакова Ольга Василівна

Комісія з питань культурно-масової та виховної роботи діє з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, організації відпочинку й дозвілля співробітників та членів їхніх сімей, студентів та аспірантів університету;

 • пропагує, затверджує та організовує заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на культурні інтереси певних професійних, вікових категорій працівників;
 • організовує та проводить тематичні культурно-мистецькі заходи, свята, концерти, фестивалі, спектаклі, виставки творів професійного та аматорського мистецтва, зустрічі з діячами мистецтва, творчою інтелігенцією міста, організовує консультації та лекторії з різних галузей знань;
 • готує необхідні положення щодо організації і проведення різноманітних конкурсів серед студентів, викладачів, співробітників та їхніх дітей;
 • проводить огляди, конкурси самодіяльної творчості, виставки творчих робіт співробітників та їхніх дітей;
 • організовує проведення новорічних свят для дітей співробітників та студентів;
 • співпрацює з ректоратом, студентським клубом університету щодо проведення загальноуніверситетських культурно-масових заходів.

Комісія діє з метою створення умов для фізичного розвитку та підвищення загального рівня занять спортом серед студентів, співробітників і членів їхніх сімей:

 • пропагує здоровий спосіб життя та організовує співробітників і студентів щодо відвідування спортивних секцій;
 • співпрацює з ректоратом, кафедрою здоров’я та фізичної культури, студентським клубом університету в підготовці, організації та проведенні загальноуніверситетських спортивно-масових заходів для студентів, співробітників та їхніх дітей;
 • сприяє створенню та організації роботи студентських клубів, гуртків, спортивних секцій тощо, залучає студентів до роботи в них;
 • готує пропозиції та бере участь у підготовці та проведенні спортивних заходів під час літнього відпочинку в ОСТ „Дубовий гай”.

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Склад комісії:

 • Котловець Іван Сергійович – голова комісії
 • Мурашевич Богдан Валерійович
 • Воробйова Вероніка Костянтинівна

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

Склад комісії:

 • Тонкошкур Людмила Михайлівна
 • Кулацька Людмила Миколаївна