Select Page

Prevention and Detection of Corruption

International acts :

 

*Additional Protocol to the Criminal Convention on Corruption of May 15, 2003 (Law of Ukraine “On Ratification of the Additional Protocol to the Criminal Convention on Corruption of 18 October 2016, No. 253-V)

 *Criminal Convention for the Suppression of Corruption of 27 January 1999 (Law of Ukraine “On Ratification of the Criminal Convention for the Suppression of Corruption” of 18 October 2016 No. 252-V)

 * United Nations Convention against Corruption of 31 October 2003 (Law of Ukraine “On Ratification of the United Nations Convention against Corruption” of 18 October 2006 No. 251-V)

 * Civil Convention for the Suppression of Corruption of 04 November 1999 (Law of Ukraine “On Ratification of the Civil Convention for the Suppression of Corruption” of March 16, 2005 No. 2476-IV)

 * Creation of a Group of States against Corruption (GRECO)

 

Codexes of Ukraine :

 

 * Criminal Codex of Ukraine

 * Codex of Ukraine on Administrative Offenses

 * Codex of Ukraine on Labor of Ukraine

 

Laws of Ukraine :

 

* “On Prevention of Corruption” dated October 14, 2014, No. 1700-VIII

* * On the Principles of Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anti-Corruption Strategy) for 2014 – 2017 “dated October 14, 2014,  No.1699- VIII

 * On the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine “dated October 14, 2014, No.1698-VIII

 * On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Implementation of the State Anti-Corruption Policy “of May 14, 2013 No. 224-VII

 

Шановний відвідувачу!

Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти на «лінію довіри» електронною поштою на адресу:

[email protected]

Звертаємо увагу, що згідно зі статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інші письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону.