Select Page

The normative base of the licensing and accreditation department

Графік підготовки акредитаційних справ на 2017 н.р.

Реєстр діючих сертифікатів за напрямами підготовки та спеціальностями

Відомості на право здійснення освітньої діяльності ДВНЗ УДХТУ (ліцензія)

Нормативна база:

Методичні рекомендації МОН України:

Накази ректора ДВНЗ УДХТУ:

Перелік фахових періодичних видань, рекомендованих МОН України: