Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Всесвітній День Води 2021 – Оцінка Вартості Води

22 березня – Всесвітній День Води. Щороку під егідою ООН відбуваються масштабні заходи, присвячені цій події. На них представники міжнародних організацій та інституцій, дотичні до питань якості води, роблять оглядові доклади про стан питань водопостачання, санітарії, якості й кількості водних ресурсів у загальнопланетарному і регіональному масштабах. Участь у таких заходах дає можливість отримати актуальну інформацію з водних питань, їх зв’язку із багатьма проблемами людства, клімату, економіки тощо.

Щороку в цей день ООН презентує тематичний звіт про стан водних питань (The United Nations World Water Development Report), зосереджений на різних стратегічних проблемах води. Головна мета цього звіту – забезпечити відповідальних осіб інструментами для забезпечення сталого використання водних ресурсів. Звіт також містить аналітику регіональних аспектів, гарячих, проблемних точок, приклади та історії успішних практик з вирішення водних питань і проблем. Усе це робить звіти ООН актуальними для широкого кола читачів на різних рівнях та у різних географічних районах.

Тож і цього року 22 березня ООН провела масштабний захід «Всесвітній День Води 2021 – Оцінка вартості води», який складався як із коротких привітань від представників міжнародних організацій (Продовольча й сільськогосподарська організація ООН (FAO); Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO); Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) та міністрів різних держав), так і з презентації тематичного звіту. Цього року він називався «Оцінка вартості води» (зі щорічними звітами можна ознайомитися на сайті ООН за посиланням: https://www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report).

Цей звіт є результатом роботи багатьох спеціалістів різних галузей промисловості й науки і об’єднує сучасні методології та підходи до оцінки води у п’ять взаємопов’язаних перспектив: оцінка водних джерел, in situ водних ресурсів та екосистем; оцінка водної інфраструктури для зберігання, використання, повторного використання або збільшення водних ресурсів; оцінка послуг з водопостачання, переважно питної води, санітарії та пов’язаних із цим аспектів здоров’я людини; оцінка води як внеску у виробничу й соціально-економічну діяльність, таку як продовольство і сільське господарство, енергетика і промисловість, бізнес і зайнятість, та інші соціокультурні цінності води, включаючи рекреаційні, культурні та духовні риси. Вони доповнюються досвідом з різних глобальних регіонів; можливістю узгодження багатьох цінностей води за допомогою більш інтегрованих і цілісних підходів до управління, підходами до фінансування й методами задоволення потреб у знаннях, дослідженнях і спроможностях (United Nations World Water Development Report 2021 on Valuing Water).

Крім цього, відбулася інтерактивна дискусія «Що для вас означає вода?», де були дуже цікаві доповіді від координатора управління, Водної молодіжної мережі Rasha Hassan (Сирія), експерта з управління водними ресурсами та мережі водопостачання сільських районів Euphresia Luseka (Кенія), спеціального доповідача ООН з питань прав людини на безпечну питну воду і санітарію Pedro Arrojo-Agudo (Іспанія). Також було оголошено переможця премії Стокгольмський водний приз.

Викладачі кафедри технології неорганічних речовин та екології із великою зацікавленістю і задоволенням взяли участь у цьому заході, адже інформацію, що вони отримали із доповідей і щорічного звіту Valuing Water, буде доцільно використати для доповнення низки курсів, пов’язаних із водними питаннями, які викладаються на кафедрі для студентів освітніх програм «Екологія та охорона навколишнього середовища» і «Хімічі технології та інженерія» за професійним спрямування «Технологія питної води та промислової водопідготовки».

Колектив кафедри ТНРтаЕ приєднується до привітань зі Всесвітнім Днем Води! Цінуйте і бережіть цей безцінний дар!