Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Відділ ліцензування та акредитації

Марченко Григорій Петрович 

к.т.н.

корпус № 1 (перемичка), к. 262

Пн-Пт, 8:30-17:15

 otd_licenz@udhtu.edu.ua

Поліщук Юлія Валеріївна

к.т.н.

корпус № 1 (перемичка), к. 262

Пн-Пт, 8:30-17:15

 otd_licenz@udhtu.edu.ua

РОБОТА АКРЕДИТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 05.12.2018 по 07.12.2018 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» за другим...

Акредитація освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія»

З 04.12.2018 по 06.12.2018 р. в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» на кафедрі спеціалізованих комп’ютерних систем працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерна...

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Економічна кібернетика” зі спеціальності 051 – Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У період з 05.12.2018 по 07.12.2018 відбулась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Економічна кібернетика" зі спеціальності 051 - Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому...

Робота експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія»

Вчора, 02.03.2018 почалась робота експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» у Державному вищому навчальному закладі «Український державний...

Акредитація першого (бакалаврського) рівня освіти з напряму підготовки 6.120201 «Фармація»

У період з 21.03.2018 по 23.03.2018 відбулась чергова акредитаційна експертиза діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців з напряму підготовки 6.120201 «Фармація»   Експертна комісія у складі:...

Акредитація першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 051 Економіка підприємства (6.030504 Економіка підприємства)

У період з 14.03.2018р. по 16.03.2018р. відбулась чергова акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Економіка підприємства зі спеціальності 051 Економіка підприємства за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Експертна комісія у складі: - голова...