Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.030504 Економіка підприємства

Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

спеціальність 8.03050401  «Економіка підприємства»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.2 Історія України + + + +
1.1.3 Історія Української культури + + + +
1.1.4 Іноземна мова + + + +
1.1.5 Філософія + + + +
1.1.7 Політологія + + + +
1.2. Дисципліни природничо-наукової та загально-економічної підготовки
1.2.1 Політекономія + + + +
1.2.2 Мікроекономіка + + + +
1.2.3 Макроекономіка + + + + +
1.2.4 Історія економіки та економічної думки + + + +
1.2.5 Математика для економістів
1.2.5.1 Вища математика + + + +
1.2.5.2 Теорія ймовірності і математична статистика + + + +
1.2.6 Економіко – математичні методи та моделювання
     1.2.6.1                         Оптимізаційні методи та моделі + + + +
1.2.6.2 Економетрика + + + +
1.2.7 Інформатика + + + +
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства + + + + +
1.3.2 Менеджмент + + + +
1.3.3 Маркетинг + + + +
1.3.4 Гроші і кредит + + + +
1.3.5 Фінанси + + + +
1.3.6 Бухгалтерський облік + + + +
1.3.7 Економіка праці і соціально трудові відносини + + + +
1.3.8 Міжнародна економіка + + + +
1.3.9 Статистика + + + +
1.3.10 Соціологія + + + +
1.3.11 Регіональна економіка + + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.13 Стратегія підприємства + + + +
1.3.14 Організація виробництва + + + + +
1.3.15 Економіка та організація інноваційної діяльності + + + +
1.3.16 Проектний аналіз + + + +
1.3.17 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання + + + + +
1.3.18 Потенціал і розвиток підприємства + + + +
1.3.19 Планування і контроль на підприємстві + + + +
1.3.20 Управління витратами + + + +
1.3.21 Практична підготовка
1.3.21.1 техніко-економічна практика + +
1.3.21.2 розрахунково-економічна практика +
1.3.22 Державна атестація + +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

2.1.1.1 Фізична культура + + +
2.1.1.4 Логіка + + + +
2.1.1.5 Господарське законодавство + + + +
2.1.1.6 Релігії знавство та філосовська антропологія + + + +
2.1.2. Дисципліни природничо-наукової та загально-економічної підготовки
2.1.2.1 Хімія + + + + +
2.1.2.2 Техніка та технологія галузі + + + +
2.1.2.3 Антимонопольне регулювання ринків загально-економічної підготовки + + + +
                                                       2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Введення в спеціальність + + + +
2.1.3.2 Основи охорони праці + + + +
2.1.3.3 Системи технологій промисловості + + + +
2.1.3.4 Інформаційні системи та технології на підриємстві + + + +
2.1.3.5 Фінансова діяльність субєктів підприємництва + + + +
2.1.3.6 Організація біржової діяльності + + + +
2.1.3.7 Зовнішньоекономічна діяльністьпідприємства + + + +
2.1.3.8 Страхування + + + +
2.1.3.9 Капітал підприємства формування та оцінювання + + + +
2.1.3.10 Підприємництво і бізнес культура + + + +
                                                          2.2. Дисципліни вільного вибору студента
                                                          2.2.1. Дисципліни гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Правознавство + + + +
                                                          2.2.2. Дисципліни природничо-наукової та загально-економічної підготовки
2.2.2.2 Податкова система + + + +
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Модуль 1
2.2.3.1 Науково-дослідна робота студента + + + + +
2.2.3.2 Маркетингові дослідження + + + +
Модуль 2
Контролінг + + + +
Організаційне проектування підприємства + + + +