Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, ХОМ, МП, ХМ)

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування
А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)
Б – Робоча програма дисципліни
В – Методичні вказівки до практичних та семінарських занять
Г – Інструкції до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення:
«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;
«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1. Цикл загальної підготовки
1.1.1. Історія України + + + +
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3. Історія української культури + + + +
1.1.4. Філософія + + + +
1.1.5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.6. Фізична культура(позакредитна дисципліна)
1.1.7. Політологія + + + +
1.2. Цикл природничо-наукової підготовки
1.2.1. Фізика + + + + +
1.2.2. Математика + + + +
1.2.3. Хімія + + + + +
1.2.4. Інформатика + + + +
1.2.5. Прикладна механіка
1.2.5.1 Теоретична механіка + + + + +
1.2.5.2 Опір матеріалів + + + + +
1.2.5.3 Теорія механізмів і машин + + + + + +
1.2.6. Екологія + + + +
1.2.7. Теоретичні основи теплотехніки + + + +
1.2.8. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка + + + + +
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1. Основи конструювання
1.3.1.1. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка + + + +
1.3.1.2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання + + + +
1.3.1.3. Деталі машин + + + + + +
1.3.2. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство + + + +
1.3.3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи + + + +
1.3.4. Технологічні основи машинобудування (блок 1) + + + + +
Технологічні основи машинобудування (блок 4) + + + + +
Технологічні основи машинобудування (блок 2,3,5) + + + + +
1.3.5. Експлуатація та обслуговування машин (блок 1,2,3) + + + +
Експлуатація та обслуговування машин (блок 4,5) + + + +
1.3.6. Економіка підприємства + + + + +
1.3.7. Основи охорони праці + + + +
1.3.8. Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.9. Переддипломна практика + + +
1.3.10. Підготовка кваліфікаційної роботи та Державна атестація + + +
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ЗА БЛОКОМ 1 (М)
2.1.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1.1.1 Гуманітарний модуль (Етика ділового спілкування) + + + +
2.1.1.1.2 Економічна теорія + + + +
2.1.1.1.3 Правознавство + + + +
2.1.1.2 Цикл природничо-наукової підготовки
2.1.1.2.1 Структура і властивості матеріалів + + + +
2.1.1.2.2 Теорія технічних систем + + + +
2.1.1.2.3 Історія інженерної діяльності + + + +
2.1.1.2.4 Фізична хімія + + + +
2.1.1.2.5 Загальна хімічна технологія + + + +
2.1.1.3 Цикл професійної та практичної підготовки  
2.1.1.3.1 Техніка глибокого очищення речовин + + + +
2.1.1.3.2 Основи САПР + + + +
2.1.1.3.3 Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних виробництв + + + + + +
2.1.1.3.4 Насоси і компресори + + + + +
2.1.1.3.5 Обладнання для транспортування та дозування матеріалів + + + +
2.1.1.3.6 Технологічне обладнання хімічних виробництв + + + + + + +
2.1.1.3.7 Ремонт і монтаж технологічного обладнання + + + + +
2.1.1.3.8 Додаткові кредити до дисципліни 1.3.4. + + + + +
2.1.1.3.9 Додаткові кредити до дисципліни 1.3.5. + + + +
2.1.2 Дисципліни за вибором студентів
2.1.2.1 Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.2.1.1 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + + +
2.1.2.1.2 Оптимізація хімічної техніки + + + +
2.1.2.1.3 Технологія хімічного апаратобудування + + + +
2.2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ЗА БЛОКОМ 2 (МП)
2.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
2.2.1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1.1.1 Гуманітарний модуль (Етика ділового спілкування) + + + +
2.1.1.1.2 Економічна теорія + + + +
2.1.1.1.3 Правознавство + + + +
2.2.1.2 Цикл природничо-наукової підготовки
2.2.1.2.1 Обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ + + + +
2.2.1.2.2 Теорія технічних систем + + + +
2.2.1.2.3 Історія інженерної діяльності + + + +
2.2.1.2.4 Фізична хімія + + + +
2.2.1.2.5 Аналіз та контроль матеріалів + + + +
2.2.1.2.6 Розрахунок рамних систем + + + + +
2.2.1.3 Цикл професійної та практичної підготовки
2.2.1.3.1 САПР хімічних машин + + + + +
2.2.1.3.2 Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів + + + +
2.2.1.3.3 Розрахунок і конструювання формуючього інструменту + + + + +
2.2.1.3.4 Основи математичного моделювання процесів по переробці полімерних матеріалів + + + +
2.2.1.3.5 Додаткові кредити до дисципліни 1.3.5. + + + + +
2.2.2 Дисципліни за вибором студентів
2.2.2.1. Цикл професійної та практичної підготовки
2.2.2.1.1 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + +
2.2.2.1.2 Технологічне обладнання для виробництва виробів з пластмас та еластомерів + + + + + +
2.2.2.1.3 Механіка та реологія полімерів + + + +
2.3 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА за БЛОКОМ 3 (ХМ)
2.3.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
2.3.1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.3.1.1.1 Гуманітарний модуль (Етика ділового спілкування) + + + +
2.3.1.1.2 Економічна теорія + + + +
2.3.1.1.3 Правознавство + + + +
2.3.1.2 Цикл природничо-наукової підготовки
2.3.1.2.1 Обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ + + + +
2.3.1.2.2 Теорія технічних систем + + + +
2.3.1.2.3 Історія інженерної діяльності + + + +
2.3.1.2.4 Фізична хімія + + + +
2.3.1.2.5 Загальна хімічна технологія + + + +
2.3.1.2.6 Аналіз та контроль матеріалів + + + +
2.3.1.2.7 Міцність та динаміка машин + + + + +
2.3.1.2.8 Розрахунок рамних систем + + + + +
2.3.1.3 Цикл професійної та практичної підготовки  
2.3.1.3.1 САПР хімічних машин + + + + +
2.3.1.3.2 Проектування технологічної оснастки + + + +
2.3.1.3.3 Проектування триботехнічних систем + + + +
2.3.1.3.4 Додаткові кредити до дисципліни 1.3.5. + + + + +
2.3.2 Дисципліни за вибором студентів
2.3.2.1 Цикл професійної та практичної підготовки
2.3.2.1.1 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + + +
2.3.2.1.2 Технологічне обладнання хімічних виробництв + + + + + +
2.3.2.1.3 Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні

 

+ + + +
2.4. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ЗА БЛОКОМ 4 (ХОМ)
2.4.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
2.4.1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.4.1.1.1 Гуманітарний модуль (Етика ділового спілкування) + + + +
2.4.1.1.2 Економічна теорія + + + +
2.4.1.1.3 Правознавство + + + +
2.4.1.2 Цикл природничо-наукової підготовки
2.4.1.2.1 Теорія технічних систем + + + +
2.4.1.2.2 Історія інженерної діяльності + + + +
2.4.1.2.3 Фізична хімія + + + +
2.4.1.2.4 Загальна хімічна технологія + + + +
2.4.1.2.5 Основи наукових досліджень та організація експерименту + + + +
2.4.1.3 Цикл професійної та практичної підготовки
2.4.1.3.1 Монтаж, діагностика та ремонт обладнання + + + +
2.4.1.3.2 Прикладне матеріалознавство + + + +
2.4.1.3.3 Розрахунок та конструювання  машин і апаратів хімічних виробництв + + + +
2.4.1.3.4 Додаткові кредити до дисципліни 1.3.5. + + + + +
2.4.2 Дисципліни за вибором студентів
2.4.2.1 Цикл природничо-наукової підготовки
2.4.2.1.1 Органічна хімія + + + + +
2.4.2.2 Цикл професійної та практичної підготовки
2.4.2.2.1 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + + +
2.4.2.2.2 Комплексний антикорозійний захист обладнання + + + + + +
2.4.2.2.3 Фізико-хімія неметалевих матеріалів + + + +
2.4.2.2.4 Теорія корозії металів + + + + +
2.4.2.2.5 Гідро- та пневмотранспорт у галузі + + + +
2.4.2.2.6 Обладнання хімічних і силікатних виробництв + + + +
2.4.2.2.7 Основи комп’ютерного проектування + + + +