Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення хімічні технології альтернативних енергоресурсів (ХТАЕ)

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія

спеціальність 7, 8.05130113 – «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Дисипліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Філософія + + + +
1.1.4 Політологія + + + +
1.1.5 Історія української культури + + + +
1.1.6 Іноземна мова + + + +
1.1.7 Фізична культура + +
1.2. Дисципліни природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування + + + +
1.2.3 Фізика + + + + +
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.5 Органічна хімія + + + + +
1.2.6 Екологія + + + +
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка + + + +
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв + + + + + +
1.3.3. Загальна хімічна технологія + + + +
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології + + + + +
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами + + + + +
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств + + + + +
1.3.7 Аналітична хімія + + + +
1.3.8 Інструментальні методи хімічного аналізу + + + +
1.3.9 Фізична хімія + + + + +
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні стстеми (Колоїдна хімія) + + + +
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв + + + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.13 Основи охорони праці + + + +
1.3.14 Виробнича практика +
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. Вибіркова частина
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2.1.1.1 Економічна теорія + + + +
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство + + + +
2.1.3.2 Прикладна механіка + + + + + +
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки + + + +
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів + + + +
2.2 Цикл дисциплін за переліком програми та орендовані на спеціальність (дисципліни вільного вибору студентів)
2.2.1 Ггуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство + + + +
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Фізика та хімія альтернативних енергоресурсів + + + + +
2.2.3.2 Технологія переробки традиційної вуглеводневої сировини + + + + + +
2.2.3.3 Технологія одержання альтернативних палив з ненафтової сировини + + + + +
2.2.3.4 Технологія одержання альтернативних палив з ТГК + + + +
2.2.3.5 Устаткування виробництв альтернативних палив + + + +
2.2.3.6 Екологічні аспекти виробництва та застосування альтернативних енергоресурсів + + + +
2.2.3.7 Хіммотологія альтернативних палив + + + +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін

з напряму підготовки 6.051301 Хімічна технологія

зі спеціальності  8.05130111 – Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобiв

(161 Хімічні технології та інженерія)

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Полiтология
1.1.5  Істория української культури
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.3 Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Інструментальні методи аналізу
1.3.9 Фізична хімія
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Основи охорони праці
1.3.14 Виробнича практика
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Органічна хімія природних сполук
2.2.3.2 Теоретичні основи технології харчових добавок та косметичних засобів
2.2.3.3 Хімічні та фiзико-хiмiчнi методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів
2.2.3.4 Обладнання для виробництв харчових добавок та косметичних засобів
2.2.3.5 Хімія та технологія харчових добавок
2.2.3.6 Хімія та технологія косметичних  засобів
2.2.3.7 Бiологiчно-активнi добавки
2.2.3.8 Токсикологічна хімія
2.2.3.9 Хімія поверхнево-активних речовин в харчовій та косметичній продукції
2.2.3.10 Сенсорний аналiз
2.2.3.12 Один з вибіркових модулів:
Модуль 1
Основи наукових досліджень
Модуль 2
Технологія водопідготовки для виробництва харчових добавок та косметичних засобiв