Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Обовязковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін зі спеціальності  8.05150104 – Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

 

Назва дисципліни за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. Цикл нормативних дісциплін
1.1 Цикл професійно-оріентованої гумінітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Цивільний захист + + + + +
1.1.4 Охорона праці в хімічному виробництві + + + +
1.1.5 Фізичне виховання (поза кредитами) +
1.1.6 Іноземна мова + + + +
1.1.7 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
1.2.1 Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами в хімічних виробництвах + + + + +
1.2.2 Технологія виробництва та використання фотокомпозиційних матеріалів + + +
1.2.3 Наукові дослідження за темою магістерьскої роботи +
1.2.4 Науково-дослідна практика + +
1.2.5 Асистентська практика +
1.2.6 Підготовка магістерської роботи та Державна атестація (ДА) +
1.2.7 Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та композиційних матеріалів + +
1.2.8 Моделювання технічних систем + + +
2. ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
2.1 Цикл рекомендованих дісциплін вибору ВНЗ
2.1.1 Цикл професійно-оріентованої гумінітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.1.2.1. Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи + + + +
2.1.2.2 Основи технологій виробництва і переробки полімерів + +
2.1.2.3 Полімери спеціального призначення + +
2.2. ЦИКЛ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДИСЦИПЛІН ВИБОРУ СТУДЕНТА
2.2.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.2.1 Технологія виготовлення печаток і штампів + + +
2.2.2.2 Новітні технології у видавничо-поліграфічних виробництвах + +