Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130113 Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія

спеціальність 7, 8.05130113 – «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві + + + +
1.1.2 Фізична культура (поза кредитами) +
1.1.3 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.4 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.6 Цивільний захист + + + + +
1.1.7 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.8 Методологія та організація науковіх досліджень + + + +
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі + + + + +
1.2.2 Теоретичні основи технологічних процесів одержання альтернативних енергоресурсів + + + +
1.2.3 Сучасні технології модифікації, оптимізації складу й

експлуатаційних властивостей альтернативних палив

+ + + +
1.2.4 Проектування виробництв одержання  альтернативних енергоресурсів з використанням комп’ютерних технологій + + + +
1.2.5 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА) +
2 Цикл вибіркових дисциплін
2.1 Цикл загальної підготовки
2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Хіммотологія альтернативних палив + + + + +
2.2.2 Відновлювальні джерела енергії і структура їх споживання + + + +
2.2.3 Учбова науково-дослідна робота студента + + + +
2.2.4 Один з модулів
Модуль 1
Науково-дослідна практика + + +
Асистентська практика + + +
Модуль 2
Науково-дослідна практика + + +
Переддипломна виробнича практика + + +