Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130111 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Обов’язковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін

з напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія

зі спеціальності 8.05130111 – Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобiв

(161 Хімічні технології та інженерія)

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1 Цикл  загальної  підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
+ + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність
+ + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
+ + + +
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням )
+ + + +
1.1.5  Цивільний захист
+ + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі
+ + + +
1.1.7 Методологія та організація наукових досліджень
+ + + +
1.1.8 Фізичне виховання (поза кредитами)
+
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі
+ + + + +
1.2.2 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація
+
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Цикл  загальної  підготовки
2.1.1                  
 2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Технологія, обладнання i проектування хiмiчних та косметичних виробництв
+ + + + + +
2.2.2 Новi хiмiчнi системи i технології харчових добавок i косметичних засобiв
+ + + + +
2.2.3 Методи дослiджень хiмiко-технологiчних систем i процесiв
+ + + + + +
2.2.4 Комп’ютернi технології  в науковiй та iнженернiй дiяльностi в хiмiї
+ + + +
2.2.5 Технології харчових виробництв
+ + + +
2.2.6 Один з модулів:                
Модуль 1                
Науково-дослідна практика
+
Асистентська практика
+
Модуль 2                
Науково-дослідна практика
+
Переддипломна виробнича практика
+