Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130109 Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

Обов’язовий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія (8.05130109 – Хімічні технології  рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі) на кафедрі технології неорганічних речовин та екології

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні  вказівки до лабораторних  занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11) + + + +
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13) + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) +
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 1,3,4,6,9,11) + + + + +
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13) + + + + +
1.2.2 Науково-дослідна практика + +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА) + +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Вибірковий блок 1. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології неорганічних речовин

(випускова кафедра – технології неорганічних речовин та екології)

Цикл загальної підготовки
2.9.1 Методологія та організація наукових досліджень + + + + +
Цикл професійної підготовки
2.9.2 Основи технологічного  проектування  виробництв + + + + +
2.9.3 Сучасні неорганічні технології у промисловості та охороні довкілля + + +
2.9.4 Комп’ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технології неорганічних речовин + + + + +
2.9.5 Водопідготовка + + + +
2.9.6 Радіаційна безпека + + +
2.9.7 Технології утилізації, переробки та поховання радіоактивних відходів + + +
2.9.8 Один з  видів практичної підготовки:
2.9.8.1 Асистентська практика + +
2.9.8.2 Переддипломна виробнича практика + +
2.9.9 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3) + +