Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130106 Природоохоронні хімічні технології

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія,

спеціальність 8.05130106 – «Природоохоронні хімічні технології»

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)
Б – Робоча програма дисціпліни
В – Методичні вказівки до практичних занять
Г – Методичні вказівки до лабораторних занять
Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування
Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)
З – Методичні вказівки до семінарських занять
Умовні позначення:
«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;
«–» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.
Назва дисциплін за навчальним планом
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
Види методичного забезпечення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Підготовка магістра
1 ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1
Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11)
+
+
+
+
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13) + + + +
1.1.2
Інтелектуальна власність
+
+
+
+
1.1.3
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
+
+
+
+
1.1.4
Іноземна мова за професійним спрямуванням
+
+
+
+
1.1.5
Цивільний захист
+
+
+
+
+
1.1.6
Охорона праці в галузі
+
+
+
+
1.1.7
Фізична культурая (поза кредитами)
+
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1
Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі
+
+
+
+
+
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13) + + + + +
1.2.2    Науково-дослідна практика +
1.2.3
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
+
2.6.  Вибірковий блок 6.  Дисципліни, спрямовані на природоохоронні хімічні технології
(випускова кафедра – електрохімічних та природоохоронних технологій)
Цикл загальної підготовки
2.6.1 Методологія та організація наукових досліджень + + + +
Цикл професійної підготовки
2.6.2
Водопідготовка
+
+
+
+
2.6.3
Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності
+
+
+
+
2.6.4
Мембранні технології
+
+
+
+
2.6.5
Обладнання і проектування в природоохоронних технологіях
+
+
+
+
+
2.6.6
Утилізація побутових та промислових відходів
+
+
+
+
+
2.6.7
Один з  видів практичної підготовки:
2.6.7.1
Асистентська практика
+
2.6.7.2
Переддипломна виробнича практика
+
2.6.8 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3) +