Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», 

спеціальність 7,8.05130104 (7,8.091601) «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
Обовязкові навчальні дисципліни
1.1 Цикл  загальної  підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11) + + + +
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13)
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням ) + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.7 Фізична культурая (поза кредитами) +
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі (блок 1,3,4,6,9,11) + + + + +
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13) + + + + +
1.2.2 Науково-дослідна практика + +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація +
2.4. Вибірковий блок 4.  Дисципліни, спрямовані на хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

(випускові кафедри – хімічної технології кераміки та скла, хімічної технології в’яжучих  матеріалів )

Цикл  загальної  підготовки
2.4.1 Методологія та організація наукових досліджень + + + +
Цикл професійної підготовки
2.4.2 Обладнання та основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів + + + + +
2.4.3 Одна з дисциплін, спрямованих на  Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
2.4.3.1 Виробництво виробів з фарфору, фаянсу та інших тонкокерамічних мас + + +
2.4.3.2 Виробництво захисних та інших фукціональних покриттів на металах та кераміці + +
2.4.3.3 Виробництво гідравлічних в’яжучих матеріалів та виробів з їх використанням + + +
2.4.3.4 Виробництво повітряних  в’яжучих матеріалів та виробів з їх використанням + + +
2.4.4 Хімічні технології спеціальних видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів + +
2.4.5 Компютерні розрахунки в хімії і технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів + + +
2.4.6 Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів + +
2.4.7 Один з  видів практичної підготовки:
2.4.7.1 Асистентська практика + +
2.4.7.2 Переддипломна виробнича практика + +
2.4.8 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)