Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130102 хімічні технології органічних речовин

Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність 7,8.05130102 (7,8.091601) «Хімічні технології органічних речовин»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

№ за навч.

план.

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка магістра
1. ОБОВЯЗКОВА  ЧАСТИНА
1.1. Цикл загальної підготовки (формує загальні компетентності)
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11) + + + +
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13) + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання у вищій школі + + + +
1.1.4 Іноземна мова + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + +
1.1.6 Охорона праці у галузі + + + + +
1.1.7 Фізичне виховання (поза кредитами) +
1.2. Цикл професійної підготовки (формує спеціальні (фахові) компетентності)
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 1,3,4,6,9,11) + + + + +
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13) + + + + +
1.2.2 Науково-дослідна практика +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація +
2.1. Вибірковий блок 1. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології органічних речовин

(випускова кафедра – технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів)

Цикл загальної підготовки
2.1.1 Методологія та організація наукових досліджень + + + +
Цикл професійної підготовки (формує спеціальні (фахові) компетентності)
2.2.2 Каталітичні процеси в технології органічних речовин + + + +
2.2.3 Хімічні технології органічних речовин + + + +
2.2.4 Устаткування та проектування виробництв органічного синтезу + + + +
2.2.5 Хімія та технологія біологічно-активних сполук + + + + +
2.2.6 Технологія поверхнево активних речовин та  синтетичних миючих засобів + + + + + +
2.2.7 Комп’ютерна хімія + + + +
2.2.8 Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу + + + +
2.2.9 Один з видів практичної підготовки
2.2.9.1 Асистентська практика +
2.2.9.2 Переддипломна виробнича практика
2.2.10 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)