Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.03050701 Маркетинг

Напрям підготовки 6.030507 – Маркетинг, спеціальність 7,8.03050701 – «Маркетинг»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Глобальна економіка + + + + +
1.1.2 Соціальна відповідальність + + + + +
1.1.3 Інноваційний розвиток підприємства + + + + +
1.1.4. Охорона праці в галузі + + + +
1.1.5. Цивільний захист + + + + +
1.1.6. Інтелектуальна влісність + + + +
1.1.7. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.8. Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.9. Фізичне виховання (поза кредитами) +
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Стратегічний маркетинг + + + + +
1.2.2 Логістичний менеджмент + + + + +
1.2.3 Рекламний менеджмент + + + + + +
1.2.4 Маркетинговий менеджмент + + + + +
1.2.5 Методологія та організація наукових досліджень + + + + + +
1.2.6 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація + +
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Товарна інноваційна політика + + + + +
Один з вибіркових модулів
Модуль 1
2.2.2 Науково-дослідна практика + +
2.2.3 Асистентська практика + +
Модуль 2
2.2.2 Науково-дослідна практика + +
2.2.3 Переддипломна виробнича практика + +
Один з вибіркових модулів:
Пакет №1 “Інформаційна логістика”
2.2.4 Аналітичний маркетинг + + + + +
2.2.5 Моделювання логістичних процесів + + + + +
Пакет №2 “Маркетинг в хімічній галузі”
2.2.4 Моделювання маркетингової діяльності хімічних підприємств + + + + +
2.2.5 Управління маркетинговими процесами в хімічній галузі + + + + +
Пакет №3 “Сучасні світові ринки”
2.2.4 Міжнародний маркетинг + + + + +
2.2.5 Internet і електронні маркетингові комунікації + + + + +