Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Спеціальність 8.03050401  «Економіка підприємства»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Обов’язкові навчалні дисципліни
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Глобальна економіка + + + +
1.1.2 Соціальна відповідальність + + + +
1.1.3 Інноваційний розвиток підприємства + + + +
1.1.4 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.7 Методологія та організація наукових досліджень + + + +
1.1.8 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.10 Фізична культура (позакредитна дисципліна) + + + +
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Економічне управління підприємством + + + + +
1.2.2 Управління проектами + + + +
1.2.3 Конкурентноспроможність підприємства + + + +
1.2.4 Інтелектуальний бізнесі в галузі + + + +
1.2.5 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та держ.атестація +
2 Вибіркові навчальні дисципліни
2.1.  Цикл загальної підготовки
2.1. Моделювання в управлінні соціально- економічними системами + + + + +
2.2 Цикл професійної підготовки
2.2.1 Управління фінансовою санацією підприємства + + + +
2.2.2 Управління розвидком компанії + + + + +
2.2.3 Економіка і організація діяльності обєднань підприємств + + + +
Модуль 1
2.2.4 Наукова-дослідна практика + + +
2.2.5 Асистентська практика + +
Модуль 2
2.2.6 Науково-дослідна практика + +
2.2.7 Переддипломна виробнича практика + +