Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Напрям підготовки 6.030601 – Менеджмент, спеціальність 8.03060101 – «Менеджмент»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисципліни за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Підготовка магістрів

 

1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1. Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1.1 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.2 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.3 Цивільний захист + + + + +
1.1.4 Договірне право + + + +
1.1.5 Методологія і організація наукових досліджень + + + +
 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

1.2.1. Публічне адміністрування + + + +
1.2.2. Ділове адміністрування
1.2.2.1 Менеджмент організацій і корпоративне управління + + + +
1.2.2.2 Управління змінами та якістю + + + + +
1.2.2.3 Управління проектами + + + + +
1.2.3 Фінансовий менеджмент + + + +
1.2.4. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією + + + +
1.2.5 Виробнича практика + + +
1.2.6 Переддипломна практика + + +
1.2.7 Дипломний проект(робота) + + +
 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

 

2.1.1. Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2.1.1.1 Педагогіка та психологія викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
2.1.1.2 Конфліктологія + + + +
 

2.1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

2.1.2.1 Інвестиційний менеджмент + + + +
 

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів

 

2.2.1. Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

2.2.1.1 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +