Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.120201 Фармація

Напрям підготовки 6.120201 «Фармація»

Технології фармацевтичних препаратів

 

А – Навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД)

Б – Робоча програма дисципліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

 

№ за навчальним планом Назва дисциплін за навчальним планом А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.01 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.02 Основи екології + + + +
1.03 Історія України + + + +
1.04 Історія української культури + + + +
1.05 Іноземна мова + + + +
1.06 Філософія + + + +
1.07 Політологія + + + +
1.08 Фізична культура + + + +
2. Цикл природничо-наукової підготовки
2.01 Загальна біологія + + + +
2.02 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
2.03 Латинська мова + + + + +
2.04 Вища математика + + + +
2.05 Інформаційні технології керування та проектування + + + + +
2.06 Інженерна і комп’ютерна графіка в проектуванні обладнання + + + +
2.07 Фізика та фізичні методи аналізу + + + + +
2.08 Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу + + + +
2.09 Органічна хімія + + + + + +
2.10 Фармацевтична ботаніка + + + + +
2.11 Фізіологія з основами анатомії людини + + + +
3. Цикл професійної та практичної підготовки
3.01 Безпека життєдіяльності + + + + +
3.02 Основи охорони праці + + + +
3.03 Вступ до фаху + + + +
3.04 Електротехніка та основи електроніки + + + + +
3.05 Перша долікарська допомога + + + + + +
3.06 Прикладна механіка + + + + +
3.07 Фізична та колоїдна хімія + + + + +
3.08 Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв + + + + +
3.09 Екстремальна медицина + + + + +
3.10 Загальна хімічна технологія + + + +
3.11 Загальна біохімія та молекулярна біологія + + + +
3.12 Гігієна та промислова санітарія фармацевтичного виробництва + + + + +
3.13 Основи біоетики та біобезпеки + + + + +
3.14 Теоретичні основи фармацевтичних технологій + + + + +
3.15 Фармацевтичне правознавство + + + +
3.16 Хімічна мікробіологія + + + + +
3.17 Належні фармацевтичні практики + + + + +
3.18 Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин + + + + +
3.19 Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних підприємств + + + +
3.20 Основи матеріалознавства, тара та упаковка + + + + +
3.21 Основи токсикології + + + +
3.22 Промислова технологія синтетичних субстанцій + + + + +
3.23 Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом + + + + +
3.24 Фармакологія + + + +
3.25 Фармацевтична хімія + + + + +
3.26 Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв + + + +
3.27 Промислова технологія фармацевтичних препаратів + + + + + +
4.01 Ознайомча технологічна практика + + + +
4.02 Польова практика з фармацевитчної ботаники + + + + +
4.03 Виробнича технологічна практика +
Вибіркові навчальні дисципліни

2.1 Дисціпліни самостійного вибору навчального закладу

2.1.3 Дисціпліни професійної та практичної підготовки

4.04 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)

 

+ +
2.2 Дисципліни вільного вибору студента

2.3Дисципліни професійної та практичної підготовки

Один з вибіркових модулей
Історія промислової фармації + + + +
Сучасні проблеми молекулярної біології + + + +