Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

Напрям підготовки 6.051501 – Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Філософія + + + +
1.1.4 Політологія + + + +
1.1.5 Історія української культури + + + +
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) + + + +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування + + + +
1.2.3 Фізика + + + + +
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.5 Органічна хімія + + + + +
1.2.6 Екологія + + + +
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка + + + +
1.3.2 Електрохімія в поліграфічних процесах + + + +
1.3.3 Фотохімія світлочутливих матеріалів + + +
1.3.4 Метрологія, стандартизація, теорія якості матеріалів і технологій + + +
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами + + + + +
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств + + + + +
1.3.7 Аналітична хімія + + + +
1.3.8 Хімія і фізика полімерів + + +
1.3.9 Фізична і колоїдна хімія + + + + +
1.3.10 Основи поліграфії + + + +
1.3.11 Основи проектування хімічних та поліграфічних виробництв + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.13 Основи охорони праці + + + +
1.3.14 Теорія фотографічних процесів + + +
1.3.15 Теорія кольору і кольоровідтворення + + +
1.3.16 Фотографічні матеріали та їх властивості + + +
1.3.17 Поліграфічні матеріали та їх властивості + + +
1.3.18 Виробнича практика +
1.3.19 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія + + + + +
2.1.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство + + + +
2.1.3.2 Прикладна механіка + + +
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки + + + +
2.1.3.4 Основи наукових досліджень + +
2.1.3.5 Реклама і дизайн в поліграфії + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство + + + +
2.2.2. Дісципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Основи інформаційних технологій в поліграфії + + +
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Технологія виготовлення тари і упаковки + +
2.2.3.2 Технологія і устаткування виготовлення фотоматеріалів + + +
2.2.3.3 Технологія і устаткування виготовлення матеріалів видавничо – поліграфічних виробництв + + +
2.2.3.4 Настільні видавничі системи + + +
2.2.3.5      Один з вибіркових модулів:
Технологія і устаткування обробки фотоматеріалів +
Нанокомпозити та технології їх отримання + +