Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.051401 Біотехнологія

Напрям підготовки 6.051401 – Біотехнологія

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

 

 

 

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.      НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
  1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + + +
1.1.4 Філософія + + + +
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + + +
1.1.6 Політологія + + + + +
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами) + + + +
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика + + + +
1.2.2 Фізика + + + + +
1.2.3 Загальна та неорганічна хімія + + + + +
1.2.4 Органічна хімія + + + + +
1.2.5 Аналітична хімія + + + + +
1.2.6 Фізична та колоїдна хімія + + + +
1.2.7 Біохімія + + + +
1.2.8 Інженерна і комп’ютерна графіка + + + +
1.2.9 Обчислювальна математика та програмування + + + +
1.2.10 Екологія + + + +
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Біологія клітини + + + +
1.3.2 Загальна мікробіологія і вірусологія + + + + + +
1.3.3 Загальна біотехнологія + + + +
1.3.4 Генетика + + + + +
1.3.5 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.6 Основи охорони праці + + + + +
1.3.7 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв + + + +
1.3.8 Устаткування виробництв галузі + + + + +
1.3.9 Електротехніка та основи електроніки + + + +
1.3.10 Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом + + + + +
1.3.11 Нормативне забазпечення біотехнологічних виробництв + + + +
1.3.12 Основи проектування + + + + + +
1.3.13 Економіка та організація біотехнологічних виробництв + + + + +
1.3.14 Технологічна практика +
1.3.15 Практика та дипломне проектування: +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія + + + + +
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.2.1 Основи загальної біології + + + +
2.1.2.2 Математичне моделювання та застосування ЕОМ + + + + +
2.1.2.3 Джерела та основи біотехнологічних продуктів + + + +
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Промислова мікробіологія + + + +
2.1.3.2 Біотехнологічні процеси в харчовому виробництві + + + +
2.1.3.3 Основи наукових досліджень + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство + + + +
2.2.1.2. Концепція сучасного природознавства + + + +
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1. Методи  дослідження та контролю в біотехнології + + + +
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Застосування біотехнологій в енергетеці + + + +
2.2.3.2 Екологічна біотехнологія + + + +
2.2.3.3 Молекулярна біологія та генетична інженерія + + + +
2.2.3.4 Біоконверсія + + + +
2.2.3.5 Промислова мікологія + + + + +