Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.050102 Комп’ютерна інженерія

Напрям підготовки 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»)

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
Підготовка бакалавра
1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4  Екологія +
1.1.5 Хімія +
1.1.6 Політологія
1.1.7 Правознавство
1.1.8 Економіка та бізнес +
1.1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) +
1.1.10 Вища математика +
1.1.11 Фізика
1.1.12 Теорія електричних кіл
1.1.13 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика +
1.1.14 Чисельні методи +
1.1.15 Дискретна математика +
1.1.16 Компютерна електроніка +
1.1.17 Теорія інформації та кодування +
1.1.18 Системний аналіз +
1.2. Цикл професійної та практичної підготовки
1.2.1 Алгоритмізація та програмування +
1.2.2 Комп’ютерна логіка +
1.2.3 Архітектура комп’ютерів +
1.2.4  Комп’ютерна схемотехніка +
1.2.5 Системне програмування +
1.2.6 Системне програмне забезпечення +
1.2.7 Технології  проектування комп’ютерних систем +
1.2.8 Комп’ютерні системи +
1.2.9 Комп’ютерні мережі +
1.2.10 Паралельні та розподілені обчислення +
1.2.11 Організація баз даних та знань +
1.2.12 Захист інформації у комп’ютерних системах +
1.2.13 Інженерія програмного забезпечення +
1.2.14 Безпека життєдіяльності
1.2.15 Основи охорони праці
1.2.16 Переддипломна та виробнича практика +
1.2.17 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи  та державна атестація (ДА) +
2. Вибіркова частина
2.1.1 Математичне моделювання та оптимізація КС +
2.1.2 Інтернет-технології +
2.1.3 Проектування мікропроцесорних систем +
2.1.4 Програмування на мові Java +
2.1.5 Програмування на мові VBA +
2.1.6 Інструментальні засоби розробки мережних додатків +