Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.050102 Комп’ютерна інженерія

Напрям підготовки 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Інструкції до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення: «+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом; «-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Історія України + + + + +
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.3 Філософія + + + + +
1.1.4  Екологія + + + +
1.1.5 Хімія + + + +
1.1.6 Політологія + + + + +
1.1.7 Правознавство + + + + +
1.1.8 Економіка та бізнес + + + + +
1.1.9 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.10 Вища математика + + + + +
1.1.11 Фізика + + + + +
1.1.12 Теорія електричних кіл + + + + +
1.1.13 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика + + + + + +
1.1.14 Чисельні методи + + + + +
1.1.15 Дискретна математика + + + + +
1.1.16 Компютерна електроніка + + + + +
1.1.17 Теорія інформації та кодування + + + + +
1.1.18 Системний аналіз + + + +
1.2. Цикл професійної та практичної підготовки
1.2.1 Алгоритмізація та програмування + + + + +
1.2.2 Комп’ютерна логіка + + + + + +
1.2.3 Архітектура комп’ютерів + + + + + +
1.2.4  Комп’ютерна схемотехніка + + + + + +
1.2.5 Системне програмування + + + + + +
1.2.6 Системне програмне забезпечення + + + + + +
1.2.7 Технології  проектування комп’ютерних систем + + + + +
1.2.8 Комп’ютерні системи + + + + +
1.2.9 Комп’ютерні мережі + + + + +
1.2.10 Паралельні та розподілені обчислення + + + + +
1.2.11 Організація баз даних та знань + + + + +
1.2.12 Захист інформації у комп’ютерних системах + + + + +
1.2.13 Інженерія програмного забезпечення + + + +
1.2.14 Безпека життєдіяльності + + + +
1.2.15 Основи охорони праці + + + +
1.2.16 Переддипломна та виробнича практика + +
1.2.17 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи  та державна атестація (ДА) + +
2. Вибіркова частина
2.1.1 Математичне моделювання та оптимізація КС + + + +
2.1.2 Інтернет-технології + + + + +
2.1.3 Проектування мікропроцесорних систем + + + + +
2.1.4 Програмування на мові Java + + + +
2.1.5 Програмування на мові VBA + + + +
2.1.6 Інструментальні засоби розробки мережних додатків + + + +