Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 6.050101 Комп’ютерні науки

Напрям підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
1
2
3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1.
Українська мова (за професійним спрямуванням
1.1.2.
Історія України
1.1.3.
Історія української культури
1.1.4.
Іноземна мова
1.1.5.
Філософія
1.1.6.
Фізичне виховання (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1.
Вища математика
1.2.2.
Дискретна математика
1.2.3.
Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика
1.2.4.
Теорія алгоритмів
1.2.5.
Чисельні методи
1.2.6.
Математичні методи дослідження операцій
1.2.7.
Теорія прийняття рішень
1.2.8.
Фізика
1.2.9.
Eкологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1.1.
Алгоритмізація та програмування
1.3.1.2.
Об’єктно-орієнтоване програмування
1.3.1.3.
Операційні системи
1.3.1.4.
Організація баз даних та знань
1.3.1.5.
Інтелектуальний аналіз даних
1.3.1.6.
Веб-технології та веб-дизайн
1.3.1.7.
Крос-платформне програмування
1.3.1.8.
Технологія створення програмних продуктів
1.3.1.9.
Комп’ютерна графіка
1.3.1.10.
Технології комп’ютерного проектування
1.3.1.11.
Системний аналіз
1.3.1.12.
Технології захисту інформації
1.3.1.13.
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
1.3.1.14.
Моделювання систем
1.3.1.15.
Управління IT – проектами
1.3.1.16.
Проектування інформаційних систем
1.3.1.17.
Методи та системи штучного інтелекту
1.3.1.18.
Електротехніка та електроніка
1.3.1.19.
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
1.3.1.20.
Комп’ютерні мережі
1.3.1.21.
Охорона праці
1.3.1.22.
Безпека життєдіяльності
1.3.1.23.
Економіка та бізнес
1.3.2.1.
Проектно-технологічна практика
1.3.2.2.
Переддипломна практика
1.3.2.3.
Дипломне проектування
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1.
Політологія
2.1.1.2.
Менеджмент організацій
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.2.1.
Хімія
2.1.2.2.
Додаткові глави вищої математики
2.1.2.3.
Математичні методи прогнозування в хімічній промисловості
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1.
Комп’ютерні технології в діловодстві
2.1.3.2.
Логічне та функціональне  програмування
2.1.3.3.
Методи моделювання стохастичних процесів в технологічних та виробничих системах
2.1.3.4.
Адміністрування комп’ютерних систем і баз даних
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1.
Теорія розпізнавання образів
2.2.3.2.
Нейронні мережі