Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.030508 Фінанси і кредит

Обовязковий перелік навчально-методичного забезпечення дисциплін

Напрям підготовки 030508 –«Фінанси і кредит»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.2 Історія України + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + +
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.5 Філософія + + + +
1.1.6 Політологія + + + +
1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
1.2.1 Економічна теорія + + + +
1.2.2 Мікроекономіка + + + +
1.2.3 Макроекономіка + + + +
1.2.4 Історія економіки та економічної думки + + + +
1.2.5       Математика для економістів:
1.2.5.1 Вища математика + + + +
1.2.5.2 Теорія ймовірності і математична статистика + + + +
1.2.6 Економіко-математичні методи та моделі:
1.2.6.1 Оптимізаційні методи та моделі + + + +
1.2.6.2 Економетрика + + + +
1.2.7 Інформатика + + + +
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства + + + + +
1.3.2 Менеджмент + + + +
1.3.3 Маркетинг + + + +
1.3.4 Гроші і кредит + + + + +
1.3.5 Фінанси + + + + +
1.3.6 Бухгалтерський облік + + + +
1.3.7 Економіка праці і соціально-трудові відносини + + + +
1.3.8 Міжнародна економіка + + + +
1.3.9 Статистика + + + +
1.3.10 Соціологія + + + +
1.3.11 Регіональна економіка + + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.13 Банківська справа + + + + +
1.3.14 Бюджетна система + + + +
1.3.15 Податкова система + + + +
1.3.16 Страхування + + + +
1.3.17 Фінанси підприємств + + + +
1.3.18 Фінансовий ринок + + + +
1.3.19 Інвестування + + + +
1.3.20        Практична підготовка:
1.3.20.1 Техніко-економічна практика + +
1.3.20.2 Розрахунково-економічна практика + +
1.3.21 Державна атестація + +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Фізична культура (поза кредитами) + + +
2.1.1.2 Логіка + + + +
2.1.1.3 Господарське законодавство + + + +
2.1.1.4 Правознавство + + + +
2.1.2. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Хімія + + + + +
2.1.2.2 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств + + + +
2.1.2.3 Ринкова трансформація економіки регіону + + + +
2.1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Основи охорони праці + + + +
2.1.3.2 Організаційне проектування підприємств хімічної промисловості + + + +
2.1.3.3 Інформаційні системи та технології у фінансах + + + +
2.1.3.4 Фінансова звітність + + + +
2.1.3.5 Управління регіональним розвитком + + + +
2.1.3.6 Аналіз господарської діяльності + + + + +
2.1.3.7 Економічна безпека + + + +
2.1.3.8 Фінансовий аналіз + + + + +
2.1.3.9 Формування бізнес моделей підприємств + + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Організаційна поведінка + + + +
2.2.2 Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Економічна проблематика + + + +
2.2.2.2 Фінансова система України + + + +
2.2.3 Цикл професійної та практичної підготовки
Один з вибіркових модулів:

Модуль 1

2.2.3.1 Управління потенціалом підприємств + + + +
2.2.3.2 Контролінг + + + +
Модуль 2
2.2.3.1 Управління інноваціями + + + +
2.2.3.2 Фінансовий облік + + + +