Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 6.030507 Маркетинг

Напрям підготовки 6.030507 – Маркетинг зі спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
  1. Цикл гуманітарної підготовки
1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) + + + +
1.1.2 Історія України + + + +
1.1.3 Історія української культури + + + +
1.1.4 Іноземна мова + + + +
1.1.5 Філософія + + + +
1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.2.1 Політична економія + + + +
1.2.2 Мікроекономіка + + + +
1.2.3 Макроекономіка + + + + +
1.2.4 Історія економіки та економічної думки + + + +
1.2.5 Математика для економістів:
1.2.5.1 Вища математика + + + +
1.2.5.2 Теорія ймовірності і математична статистика + +
1.2.6 Економіко-математичні методи і моделі:
1.2.6.1 Оптимізаційні методи і моделі + + + +
1.2.6.2 Економетрика + + + +
1.2.7 Інформатика + + + +
  1. Цикл  професійної та практичної підготовки
1.3.1 Економіка підприємства + + + + + +
1.3.2 Менеджмент + + + + +
1.3.3 Маркетинг + + + + + + +
1.3.4 Гроші і кредит + + + +
1.3.5 Фінанси + + + +
1.3.6 Бухгалтерський облік + + + +
1.3.7 Економіка праці і соціально-трудові відносини + + + +
1.3.8 Міжнародна економіка + + + +
1.3.9 Статистика + + + + +
1.3.10 Соціологія + + +
1.3.11 Регіональна економіка + + + +
1.3.12 Безпека життєдіяльності + + + + +
1.3.13 Поведінка споживача + + + + +
1.3.14 Логістика + + + + +
1.3.15 Маркетингова товарна політика + + + + +
1.3.16 Маркетинг промислового підприємства + + + + + +
1.3.17 Маркетингове ціноутворення + + + + +
1.3.18 Маркетинг послуг + + + + +
1.3.19 Маркетингові дослідження + + + + +
1.3.20 Маркетингові комунікації + + + + +
1.3.21 Техніко-економічна практика + +
1.3.22 Розрахунково-економічна практика + + +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Цикл гуманітарної підготовки
2.1.1.1 Основи охорони праці + + + +
2.1.1.2 Політологія + + + +
2.1.1.3 Фізична культура (поза кредитами) + +
2.1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.1.2.1 Менеджмент технологічних процесів хімічних підприємств + + + + +
2.1.2.2 Господарське законодавство + + + +
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Ринкова трансформація економіки регіону + + + + +
2.1.3.2 Економічний ризик та методи його вимірювання + + + + +
2.1.3.3 Прогнозування соціально-економічних процесів + + + + +
2.1.3.4 Страхування + + + +
2.1.3.5 Комп’ютерна графіка + + + + +
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Дисципліни гуманітарної підготовки
2.2.1.1 Університетська освіта + + + + +
2.2.1.2 Правознавство + + + +
2.2.1.3 Релігієзнавство та філософська антропологія + + + +
2.2.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.2.2.1 Хімія + + + + +
2.2.2.2 Логіка + + + +
2.2.2.3 Національна економіка + + + +
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Планування діяльності підприємства + + + + +
2.2.3.2 Економічний аналіз підприємства + + + + +
2.2.3.3 Товарознавство + + + + + +
2.2.3.4 Інформаційні системи в маркетингу + + + +
2.2.3.5 Маркетинговий менеджмент + + + + +
2.2.3.6 Паблік рілейшнз (PR) + + + + + +
2.2.3.7 Електронна комерція + + + +
2.2.3.8 Інфраструктура товарного ринку + + + + +
2.2.3.9 Системи технологій в хімічній промисловості + + + +
2.2.3.10 Державна атестація + +