Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення природоохоронні хімічні технології (ПХТ)`

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія
«Природоохоронні хімічні технології»
Назва дисциплін за навчальним планом
Інформаційне забезпечення
1
2
3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1
Історія України
1.1.2
Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3
Філософія
1.1.4
Політологія
1.1.5
Історія української культури
1.1.6
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7
Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1
Вища математика
1.2.2
Обчислювальна математика та програмування
1.2.3
Фізика
1.2.4
Загальна та неорганічна хімія
1.2.5
Органічна хімія
1.2.6
Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1
Інженерна графіка
1.3.2
Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.3
Загальна хімічна технологія
1.3.4
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.5
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6
Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7
Аналітична хімія
1.3.8
Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.9
Фізична хімія
1.3.10
Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.11
Основи проектування хімічних виробництв
1.3.12
Безпека життєдіяльності
1.3.13
Основи охорони праці
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1
Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1
Матеріалознавство
2.1.3.2
Прикладна механіка
2.1.3.3
Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.1.3.5
Стратегія сталого розвитку
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1
Правознавство
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1
Хімія навколишнього середовища
2.2.3.2
Конструкційні матеріали хімічного обладнання
2.2.3.3
Корозія та захист металів
 
2.2.3.4
Теоретичні основи природоохоронних технологій
2.2.3.5
Хімічні технології очищення та переробки промислових викидів
2.2.3.6
Устаткування природоохоронних технологій
2.2.3.7
Основи наукових досліджень
2.2.3.8
Технологічні дослідження