Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, ХОМ, МП, ХМ

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін з

Галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності

133 Галузеве машинобудування ( 6.050503 )

 

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1 ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1. Історія України
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3. Історія української культури +
1.1.4. Філософія +
1.1.5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) +
1.1.6. Фізична культура (позакредитна дисципліна)
1.1.7. Фізика +
1.1.8. Математика +
1.1.9. Хімія
1.1.10. Інформатика +
1.1.11. Прикладна механіка
1.1.11.1 Теоретична механіка
1.1.11.2 Опір матеріалів
1.1.11.3 Теорія механізмів і машин +
1.1.12. Екологія +
1.1.13. Етика ділового спілкування +
1.1.14. Історія інженерної діяльності +
1.1.15. Теоретичні основи теплотехніки
1.1.16. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1. Основи конструювання
1.2.1.1. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка +
1.2.1.2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
1.2.1.3. Деталі машин +
1.2.2. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
1.2.3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
1.2.4. Технологічні основи машинобудування
1.2.5. Експлуатація та обслуговування машин
1.2.6. Економіка підприємства
1.2.7. Основи охорони праці +
1.2.8. Безпека життєдіяльності
1.2.9. Переддипломна практика +
1.2.10. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА) +
2. ВИБІРКОВІ ЧАСТИНИ ЗА БЛОКАМИ
2.1. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ЗА БЛОКОМ 1 (М)
2.1.1. Цикл загальної підготовки
2.1.1. Структура і властивості матеріалів
2.1.2. Теорія технічних систем
2.1.3. Фізична хімія +
2.1.4. Політологія +
2.1.5. Економічна теорія
2.1.6. Правознавство
2.1.7. Загальна хімічна технологія
2.1.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1. Хімічні реактори
2.2.2. Основи САПР
2.2.3. Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних виробництв
2.2.4. Насоси і компресори
2.2.5. Обладнання для транспортування та дозування матеріалів
2.2.6. Технологічне обладнання хімічних виробництв
2.2.7. Ремонт і монтаж технологічного обладнання
2.2.8. Процеси та апарати хімічних виробництв
2.2.9. Оптимізація хімічної техніки
2.2.10. Технологія хімічного апаратобудування
2.2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ЗА БЛОКОМ 2 (МП)
2.2.1. Цикл загальної підготовки
2.1.1. Політологія +
2.1.2. Економічна теорія
2.1.3. Правознавство
2.1.4. Обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ +
2.1.5. Теорія технічних систем +
2.1.6. Фізична хімія +
2.1.7. Аналіз та контроль матеріалів
2.2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1. Розрахунок рамних систем
2.2.2. САПР хімічних машин +
2.2.3. Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів +
2.2.4. Розрахунок і конструювання формуючого інструменту +
2.2.5. Основи математичного моделювання процесів по переробці полімерних матеріалів +
2.2.6. Процеси та апарати хімічних виробництв +
2.2.7. Технологічне обладнання для виробництва виробів з пластмас та еластомерів +
2.2.8. Механіка та реологія полімерів +
2.3. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ЗА БЛОКОМ 3 (ХМ)
2.3.1. Цикл загальної підготовки
2.1.1. Політологія +
2.1.2. Економічна теорія
2.1.3. Правознавство
2.1.4. Обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ +
2.1.5. Теорія технічних систем +
2.1.6. Фізична хімія +
2.1.7. Загальна хімічна технологія +
2.1.8. Аналіз та контроль матеріалів
2.3.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1. Міцність та динаміка машин +
2.2.2. Розрахунок рамних систем
2.2.3. САПР хімічних машин +
2.2.4. Проектування технологічної оснастки +
2.2.5. Проектування триботехнічних систем +
2.2.6. Процеси та апарати хімічних виробництв +
2.2.7. Технологічне обладнання хімічних виробництв +
2.2.8. Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні +
2.4. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ЗА БЛОКОМ 4 (ХОМ)
2.4.1. Цикл загальної підготовки
2.1.1. Політологія +
2.1.2. Економічна теорія
2.1.3. Правознавство
2.1.4. Органічна хімія
2.1.5. Теорія технічних систем +
2.1.6. Фізична хімія +
2.1.7. Загальна хімічна технологія +
2.1.8. Основи наукових досліджень та організація експерименту +
2.4.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1. Монтаж, діагностика та ремонт обладнання +
2.2.2. Прикладне матеріалознавство +
2.2.3. Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних виробництв +
2.2.4. Процеси та апарати хімічних виробництв +
2.2.5. Комплексний антикорозійний захист обладнання +
2.2.6. Фізико-хімія неметалевих матеріалів +
2.2.7. Теорія корозії металів +
2.2.8. Гідро- та пневматранспорт у галузі +
2.2.9. Обладнання хімічних і силікатних виробництв +
2.2.10. Основи комп’ютерного проектування +