Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології високомолекулярних сполук (П)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_6.051301_p

     
Підготовка бакалавра
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Політологія
1.1.5 Історія української культури
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (позакредитна дисципліна)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3. 1 Дисципліни професійної підготовки
1.3.1.1 Інженерна графіка
1.3.1.2 Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.1.3 Загальна хімічна технологія
1.3.1.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.1.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.1.6 Економіка,  організація та управління  хімічних підприємств
1.3.1.7 Аналітична хімія
1.3.1.8 Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.1.9 Фізична хімія
1.3.1.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.1.11 Основи проектування хімічних виробництв
1.3.1.12 Безпека життєдіяльності
1.3.1.13 Основи охорони праці
1.3.2 Дисципліни практичної підготовки
1.3.2.1 Виробнича практика
1.3.2.2 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.1.3.5 Хімія мономерів
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Хімія і фізика ВМС
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Технологія виробництва ВМС
2.2.3.2 Устаткування заводів з виробництва ВМС
2.2.3.3 Полімери спеціального призначення
2.2.3.4 Синтез та методи дослідження
2.2.3.5 Технологія лакофарбових матеріалів