Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТК, ТС, ТВ)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_6.051301_ts

 

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Політологія
1.1.5 Історія української культури
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спря-муванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та про-грамування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.3 Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Інструментальні методи аналізу
1.3.9 Фізична хімія
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Основи охорони праці
1.3.14 Виробнича практика
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Гуманітарнії та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2 Дисципліни математичної та  природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Прикладна механіка
2.1.3.2 Матеріалознавство
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Методи дослідження структури силікатних матеріалів
2.1.3.5 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Кристалографія та мінералогія
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Фізична хімія ТН та СМ
2.2.3.2 Основи технології ТН та СМ
2.2.3.3 Механічне устаткування, процеси та апарати у виробництві ТН та СМ
2.2.3.4 Теплові процеси та агрегати в технології ТН та СМ
2.2.3.5 Одна з вибіркових дисциплін:
Хімічна технологія кераміки та вогнетривів
Хімічна технологія скла, скловиробів та склопокриттів
Хімічна технологія в’яжучих матеріалів
2.2.3.6 Метрологія, стандартизація та сертифікація виробів з ТН та СМ