Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (ПП, Г)

Інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія, за професійним спрямуванням на спеціальність 6.05130107 «Хімічні технології полімерних та композиційних матеріалів»

 

 

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Політологія
1.1.5 Історія української культури
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1.1 Інженерна графіка
1.3.1.2 Процеси та апарати хімічних виробництв (Блок 1, Блок 2)
1.3.1.3 Загальна хімічна технологія
1.3.1.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (Блок 1, Блок 2)
1.3.1.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.1.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.1.7 Аналітична хімія
1.3.1.8 Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.1.9 Фізична хімія
1.3.1.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.1.11 Основи проектування хімічних виробництв (Блок 1,

Блок 2)

1.3.1.12 Безпека життєдіяльності
1.3.1.13 Основи охорони праці
1.3.2.1 Виробнича практика
1.3.2.2 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Матеріалознавство
2.1.3.5 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Хімія і фізика полімерів (блок 1)
Хімія і фізика полімерів та еластомерів (блок 2)  
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Цикл фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Основи наукових досліджень та  пошуку інформації (блок 1)
Основи пошуку науково-технічної інформації та наукових досліджень (блок 2)
2.2.3.2 Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів із пластмас  
2.2.3.3 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Теоретичні основи переробки полімерів та еластомерів (блок 1)
Теоретичні основи переробки еластомерів (блок 2)  
2.2.3.4 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Технологія та устаткування процесів переробки полімерів та еластомерів (блок 1)
Технологія та устаткування процесів переробки еластомерів (блок 2)  
2.2.3.5 Одна з вибіркових дисциплін спеціалізації
Полімерне матеріалознавство (блок 1)
Полімерне матеріалознавство (еластомерні матеріали) (блок 2)  
2.2.3.6 Спеціальна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів (блок 1)
2.2.3.7 Структура та властивості композиційних матеріалів на основі еластомерів (блок 2)  
2.2.3.8 Хімічна технологія виробництва гумових виробів ( шини) (блок 2)  
2.2.3.9 Хімічна технологія виробництва гумовотехнічних  виробів та взуття (блок 2)

 

Зав. каф. ПП та ФНПМ

д.т.н., професор                                                                                                     Бурмістр М.В.

Зав. каф. ХТПЕ

д.т.н., професор                                                                                                   Ващенко Ю.М.