Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (ДП)

Напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Філософія
1.1.4 Політологія
1.1.5 Історія української культури
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3.Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Дисципіни професійної підготовки
1.3.1.1 Інженерна графіка
1.3.1.2 Процеси та апарати хімічних виробництв
1.3.1.3 Загальна хімічна технологія
1.3.1.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
1.3.1.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.1.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.1.7 Аналітична хімія
1.3.1.8 Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.1.9 Фізична хімія
1.3.1.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.1.11 Основи проектування хімічних виробництв
1.3.1.12 Безпека життєдіяльності
1.3.1.13 Основи охорони праці
1.3.2 Дисципіни практичної підготовки
1.3.2.1 Виробнича практика
1.3.2.2 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.2.1 Хімія і фізика полімерів
2.2.2.2 Хімія деревини
2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Деревинознавство та лісове товарознавство
2.2.3.2 Технологія і застосування полімерів у виробництві деревних плит
2.2.3.3 Технологія деревних композиційних матеріалів
2.2.3.4 Технологія деревних плит і пластиків
2.2.3.5 Устаткування підприємств з виробництва деревних плит  і пластиків
2.2.3.6 Технологія опорядження деревних плит  і пластиків