Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології органічних речовин (О)

Інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» та зі спеціальності 7,8.05130102 (7,8.091601) «Хімічні технології органічних речовин»

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.4 Філософія
1.1.7 Політологія
1.1.3 Історія української культури
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спря-муванням)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних вироб-ництв
1.3.3 Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології  
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.8 Аналітична хімія
1.3.9 Інструментальні методи аналізу
1.3.10 Фізична хімія
1.3.11 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.13 Основи проектування хімічних виробництв
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.7 Основи охорони праці
2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1 Дисципліни вибору навчального закладу
2.1.1 Гуманітарнії та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2 Дисципліни математичної та  природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки  
2.1.3.1 Mатеріалознавство
2.1.3.5 Теорія хіміко-технологічних процесів  
2.1.3.6 Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу
2.1.3.7 Окремі розділи органічного синтезу  
2.1.3.8 Устаткування виробництв органічного синтезу  
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.2 Основи наукових досліджень
2.2.3.3 Сировина в технології органічного синтезу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
Підготовка бакалавра
1 Нормативні навчальні дисципліни
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1.1.3 Історія української культури
1.1.4 Філософія
1.1.5 Іноземна мова (за професійним спря-муванням)
1.1.6 Фізична культура (поза кредитами)
1.1.7 Політологія
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних вироб-ництв
1.3.3 Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології +
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Основи охорони праці
1.3.8 Аналітична хімія
1.3.9 Інструментальні методи аналізу
1.3.10 Фізична хімія
1.3.11 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.12 Безпека життєдіяльності
1.3.13 Основи проектування хімічних виробництв +
1.3.14 Виробнича практика +
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація +
2. Вибіркові навчальні дисципліни
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1 Гуманітарнії та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія
2.1.2 Дисципліни математичної та  природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки  
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.1.3.5 Теорія хіміко-технологічних процесів  
2.1.3.6 Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу +
2.1.3.7 Окремі розділи органічного синтезу  
2.1.3.8 Устаткування виробництв органічного синтезу  
2.2 Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.2.1.1 Правознавство
2.2.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.3.1 Комп’ютерні розрахунки в технології основного органічного та нафтохімічного синтезу +
2.2.3.2 Основи наукових досліджень +
2.2.3.3 Один з вибіркових модулів: +
Основи технології тонкого органічного синтезу +
Сировина в технології органічного синтезу +