Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології неорганічних речовин (Н)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» зі спеціальності 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин»

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням)   (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.3 Філософія (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.4 Політологія (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.5 Історія української культури (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв (блок 1-3,6,9, 11,12 )
1.3.3 Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (блок 1, 2, 3, 4, 5,  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.9 Фізична хімія
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні системи
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв (блок 1, 9)
1.3.12 Безпека життєдіяльності (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
1.3.13 Основи охорони праці (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
1.3.14 Виробнича практика
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладуПравознавство  (блок 1,3,4,6,9,11 )
2.1.1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія (блок 1,3,4,6,9,11 )
2.1.1.2 Правознавство  (блок 1,3,4,6,9,11 )
2.1.2 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство (блок 1,3,4,6,9,11 )
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки    (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процессів
2.2.1. Вибірковий блок 1. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології неорганічних (випускова кафедра – технології неорганічних речовин та екології)
 Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.1.1 Кристалографія та мінералогія
 Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.1.2 Методи дослідження фізико-хімічних властивостей неорганічних речовин
2.2.1.3 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (додаткові розділи до 1.3.4)
2.2.1.4 Вступ у технологію неорганічних речовин
2.2.1.5 Теоретичні основи технології неорганічних речовин
2.2.1.6 Маловідходні виробництва в неорганічній технології та екологія галузі
2.2.1.7 Каталіз. Технологія каталізаторів та адсорбентів
2.2.1.8 Теоретичні основи хімії та технологія води
2.2.1.9 Устаткування галузі
2.2.1.10 Хімічна технологія промислових газів
2.2.1.11 Хімічна технологія зв`язаного азоту та азотної кислоти
2.2.1.12 Хімічна технологія кальцинованої та каустичної соди
2.2.1.13 Хімічна технологія виробництва сірчаної кислоти
2.2.1.14 Хімічна технологія виробництва мінеральних добрив
2.2.1.15 Один з вибіркових модулів:
Модуль 1
2.2.1.15.1 Основи наукових досліджень
2.2.1.15.2 Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів
Модуль 2
2.2.1.15.3 Технологія тонкого неорганічного синтезу
2.2.1.15.4 Технологія плазмохімічних процесів