Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів

Напрям підготовки 6.120201 – Фармація,

спеціальність 8.12020103 – «Технології фармацевтичних препаратів»

Назва дисциплін за навчальним планом Інформаційне забезпечення
1 2 3
Підготовка магістра
Обов’язкова частина
1. 1.Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Охорона праці в галузі
1.1.7 Методологія та логіка наукових досліджень
1.1.8 Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
1.2. Цикл  професійної  підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними системами галузі
1.2.2 Валідація технологічного процесу
1.2.3 Сучасні фармацевтичні технології
1.2.4 Спецобладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв
1.2.5 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та державна атестація +
2. Вибіркова частина

2.1. Цикл загальної підготовки

 

2.1.1 Технологія чистоти у фармацевтичному виробництві
2.2. Цикл професійної підготовки

Одна з вибіркових дисциплін

2.2.1 Біофармацевтичні аспекти технології ліків
2.2.2 Фармацевтична розробка  лікарських засобів
2.2.3 Допоміжні речовини в технології ліків
2.2.4 Один з модулів
                    Модуль 1
Науково-дослідна практика +
Асистентська практика +
                    Модуль 2
Науково-дослідна практика +
Переддипломна практика +