Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05170102 Технології жирів і жирозамінників

Інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія» та зі спеціальності 7,8.05170102 «Технології жирів і жирозамінників»

 

 

№ за навч.

план.

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл професійно-орієнтованої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
1.1.2 Фізичне виховання (поза кредитами)
1.1.3 Іноземна мова
1.2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
1.2.1 Охорона праці в галузі
1.2.2 Цивільний захист
1.2.3 Автоматичні системи управління технологічними процесами у харчових виробництвах
1.2.4 Проектування підприємств з добування і переробки рослинних жирів
1.2.5 Наукові дослідження за темою магістерської роботи
1.2.6 Науково-дослідна практика +
1.2.7 Асистентська практика +
1.2.8 Магістерська атестаційна робота +
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
2.1.1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.1.1 Психологія та методика викладання у Вищій школі
2.1.1.2 Інтелектуальна власність
2.1.2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.1.2.1 Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи
2.1.2.2 Інноваційні технології жирів
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Дисципліни природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.1.1 Технологія натуральних ефірних олій і синтетичних запашних сполук
2.2.1.2 Технологія харчових поверхнево-активних речовин
2.2.1.3 Технологія жирів функціонального призначення