Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Інформаційне забезпечення дисципліни 8.05150104 – Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. Цикл нормативних дісциплін
1.1 Цикл професійно-оріентованої гумінітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Цивільний захист
1.1.4 Охорона праці в хімічному виробництві
1.1.5 Фізичне виховання (поза кредитами)
1.1.6 Іноземна мова
1.1.7 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.2. Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
1.2.1 Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами в хімічних виробництвах
1.2.2 Технологія виробництва та використання фотокомпозиційних матеріалів
1.2.3 Наукові дослідження за темою магістерьскої роботи
1.2.4 Науково-дослідна практика
1.2.5 Асистентська практика
1.2.6 Підготовка магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
1.2.7 Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та композиційних матеріалів
1.2.8 Моделювання технічних систем
2. ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
2.1 Цикл рекомендованих дісциплін вибору ВНЗ
2.1.1 Цикл професійно-оріентованої гумінітарної і соціально-економічної підготовки
2.1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.1.2.1. Методологія та організація наукових досліджень за темою магістерської роботи
2.1.2.2 Основи технологій виробництва і переробки полімерів
2.1.2.3 Полімери спеціального призначення
2.2. ЦИКЛ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДИСЦИПЛІН ВИБОРУ СТУДЕНТА
2.2.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.2.1 Технологія виготовлення печаток і штампів
2.2.2.2 Новітні технології у видавничо-поліграфічних виробництвах