Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05140101 Промислова біотехнологія

Напряму підготовки 6.051401 – Біотехнологія, спеціальність 8. 05140101 – «Промислова біотехнологія»

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4. Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Охорона праці в галузі
1.1.7 Методологія та организація наукових досліджень
1.1.8 Фізична культура (позакредитна дисципліна)
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними  процесами галузі
1.2.2 Підготовка  магістерської кваліфікаційної роботи та Державна атестація
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Технології виробництва нанобіопродуктів
2.2.2 Біотехнологія рослин та тварин
2.2.3 ДНК-технології та біоінженерія
2.2.4 Біозахист та біобезпека
2.2.5 Один з модулів
Модуль 1
Науково-дослідна практика
Асистентська практика
Модуль 2
Науково-дослідна практика
Преддипломна виробнича практика