Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130111 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін

з напряму підготовки 6.051301 Хімічна технологія

зі спеціальності  8.05130111 – Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобiв

(161 Хімічні технології та інженерія)

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ                               
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням )
1.1.5  Цивільний захист
1.1.6 Охорона праці в галузі
1.1.7 Методологія та організація наукових досліджень
1.1.8 Фізичне виховання (поза кредитами)
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі
1.2.2 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Технологія, обладнання i проектування хiмiчних та косметичних виробництв
2.2.2 Новi хiмiчнi системи i технології харчових добавок i косметичних засобiв
2.2.3 Методи дослiджень хiмiко-технологiчних систем i процесiв
2.2.4 Комп’ютернi технології  в науковiй та iнженернiй дiяльностi в хiмiї
2.2.5 Технології харчових виробництв
2.2.6 Один з модулів:
Модуль 1
Науково-дослідна практика
Асистентська практика
Модуль 2
Науково-дослідна практика
Переддипломна виробнича практика