Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія спеціальності 8.05130108 – «Хімічні технології високомолекулярних сполук»

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ                                
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
1.1.2 Фізична культура (позакредитно)
1.1.3 Інтелектуальна власність
1.1.4 Психологія та методика викладання фахових дисциплін  у  вищій школі
1.1.5 Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.6 Методологія та організація наукових досліджень
1.1.7 Охорона праці в галузі
1.1.8 Цивільний захист
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі
1.2.2 Основи проектування підприємств з виробництва високомолекулярних сполук
1.2.3 Використання комп’ютерних технологій у виробництві та дослідженнях високомолекулярних сполук
1.2.4 Метрологія та сертифікація продукції  в галузі
1.2.5 Нові технології у виробництві високомолекулярних сполук
1.2.6 Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук
1.2.7  Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Наукові дослідження за темою магістерської роботи
2.2.2 Технологія та устаткування переробки полімерів
2.2.3 Один з модулів:
Модуль 1
Науково-дослідна практика
Асистентська практика
Модуль 2
Науково-дослідна практика
Переддипломна виробнича практика