Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130103 Технічна електрохімія

Напрям підготовки 6.051301 – Хімічна технологія
спеціальність 8.05130103 – «Технічна електрохімія»
Назва дисциплін за навчальним планом
Інформаційне забезпечення
1
2
3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл загальної підготовки
1.1.1
Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11)
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13)
1.1.2
Інтелектуальна власність
1.1.3.
Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4
Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.5
Цивільний захист
1.1.6
Охорона праці в галузі
1.1.7 Фізична культурая (поза кредитами)
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1
Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі (блок 1,3,4,6,9,11)
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13)
1.2.2 Науково-дослідна практика
1.2.3
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
+
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Один з вибіркових блоків:
2.3.  Вибірковий блок 3. Дисципліни, спрямовані на технічну  електрохімію
(випускова кафедра – електрохімічних та природоохоронних технологій)
Цикл загальної підготовки
Методологія та організація наукових досліджень
Цикл професійної підготовки
2.3.2
Водопідготовка
2.3.3
Комп’ютерні технології в науковій та інженерній діяльності
2.3.4
Одна з дисциплін спеціалізації:
2.3.4.1 Електрохімічні виробництва
2.3.4.2 Електрохімічна енерегтика
2.3.4.3 Функціональна гальванотехника
2.3.5
Мембранні технології
2.3.6
Обладнання і проектування електрохімічних виробництв
2.3.7
Один з  видів практичної підготовки:
2.3.7.1
Асистентська практика
+
2.3.7.2
Переддипломна виробнича практика
+
2.3.8 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)