Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130102 хімічні технології органічних речовин

 

Підготовка магістра
1. ОБОВЯЗКОВА  ЧАСТИНА
1.1. Цикл загальної підготовки (формує загальні компетентності)
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11)
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13)
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання у вищій школі
1.1.4 Іноземна мова
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Охорона праці у галузі
1.1.7
1.1.7 Фізичне виховання (поза кредитами)
1.2. Цикл професійної підготовки (формує спеціальні (фахові) компетентності)
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 1,3,4,6,9,11)
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13)
1.2.2 Науково-дослідна практика +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація +
2.2. Вибірковий блок 2. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології органічних речовин

(випускова кафедра – технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів)

Цикл загальної підготовки
2.2.1 Методологія та організація наукових досліджень
Цикл професійної підготовки
2.2.2 Каталітичні процеси в технології органічних речовин
2.2.3 Хімічні технології органічних речовин
2.2.4 Устаткування та проектування виробництв органічного синтезу
2.2.5 Хімія та технологія біологічно-активних сполук
2.2.6 Технологія поверхнево активних речовин та  синтетичних миючих засобів
2.2.7 Комп’ютерна хімія
2.2.8 Експериментальні методи дослідження процесів органічного синтезу
2.2.9 Один з  видів практичної підготовки:
2.2.9.1 Асистентська практика +
2.2.9.2 Переддипломна виробнича практика +
2.2.10 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3) +